Huvudmän

Våra huvudmän är högt specialiserade inom de områden de arbetar och besitter en hög teknisk kompetens. Vi arbetar för ett antal europeiska tillverkare och lagerhållare varav vissa även har tillverkningsenheter utanför Europa.