Verktygsstål

Genom bland annat våra huvudmän Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys har vi möjlighet att erbjuda ett brett leveransprogram av verktygsstål och snabbstål.
Flertalet av nedan material kan offereras i formvaror såsom rundstänger, plattor eller plåtar. Leverans kan ske i fullstorlek eller sågat/kapat/skuret till önskat mått.


Verktygsstål för kallbearbetning

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.2067 - C 16 1 0,25 0,35 1,5 - - - - -
1.2080 - C 120 2,1 0,3 0,3 12 - - - - -
1.2363 2260 LVC 50 1 0,3 0,5 5,3 1 0,2 - - -
1.2379 2310 LC 120S 1,55 0,3 0,3 12 0,7 1 - - -
1.2436 (2312) WC 120 2,2 0,3 0,3 12 - - 0,8 - -
1.2510 2140 MCWV 1 0,3 1,1 0,6 - 0,1 0,6 - -
1.2550 (2710) SCW20H 0,6 0,6 0,3 1,1 - 0,2 2 - -
1.2601 - LC 120 1,65 0,3 0,3 12 0,6 0,3 0,5 - -
1.2721 (2550) CN 35 0,5 0,3 0,5 1,2 - - - 3,2 -
1.2767 - LCN 45 0,45 0,25 0,4 0,3 - - - 4 -
1.2842 - VM 20 0,9 0,25 2 0,5 - 0,1 - - -

 


Verktygsstål för varmformning

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.2343 - CVL 10 0,38 1 0,4 5,3 1,3 0,35 - - -
1.2344 2242 CVL10V 0,4 1 0,4 5,3 1,4 1 - - -
1.2365 - CVL 30 0,32 0,3 0,3 3 2,8 0,5 - - -
1.2367 - LC 50 0,4 0,4 0,4 5 3 1 - - -

 


Verktygsstål för plastbearbetning

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.1730 1650 K 45 0,45 0,25 0,7 - - - - - -
1.2083 (2314) C 135M 0,42 0,4 0,3 13 - - - - -
1.2162 - MC 13E 0,21 0,25 1,3 1,2 - - - - -
1.2311 - MCL 3 0,4 0,3 1,5 2 0,2 - - - -
1.2312 - MCL S 0,4 0,4 1,5 1,9 0,2 - - - + S
1.2316 - LC 160 0,36 0,8 0,8 16 1,2 - - - -
1.2344 2242 CVL10V 0,4 1 0,4 5,3 1,4 1 - - -
1.2363 2260 LVC 50 1 0,3 0,5 5,3 1 0,2 - - -
1.2738 - MCL 4 0,4 - 1,5 1,9 0,2 - - 1 -
1.2764 - LCN35E 0,2 0,2 0,4 1,3 0,2 - - 4 -
1.2767 - LCN 45 0,45 0,25 0,4 1,3 0,3 - - 4 -
1.4112 - K 90L 0,9 0,6 0,6 18 1,2 - - - -
1.4122 - K 35L 0,4 0,6 0,6 17 1,2 - - 0,8 -
1.8550 - N 35 0,34 0,3 0,5 1,7 0,2 - - 1 + Al

 


Snabbstål

(Riktanalys i procent)

W.Nr SS Zapp C Si Mn Cr Mo V W Ni Co
1.3202 - SSVB50 1,4 0,3 0,3 4,2 0,9 4 12 - 5
1.3207 - SSB120 1,3 0,3 0,3 4,2 3,8 3,2 10,5 - 10,5
1.3243 2723 SSLB50 0,92 0,4 0,3 4,2 5 2 6,5 - 5
1.3343 2722 SSWL50 0,9 0,4 0,3 4,3 5 1,9 6,5 - -

 


Pulvermetallurgiskt framställt verktygsstål

(Riktanalys i procent)

Namn C Cr Mo W V Co Nb Mn Ni Si N
CPM Rex121 3.40 4.00 5.00 10.00 9.50 9.00          
CPM Rex20 1.30 3.80 10.50 6.30 2.00            
CPM Rex76 1.50 3.80 5.30 9.70 3.10 8.50   0.30      

CPM® is a registered trademark of Crucible Industries, USA

Namn C Cr Mo W V Co Nb Mn Ni Si N
Z-M4 PM speed 1.60 4.00 5.20 5.50 4.00     0.30   0.50  
Z-M48 PM speed 1.50 3.70 5.20 10.00 3.10 9.00          
Z-T15 PM speed 1.60 4.00 1.00 12.00 5.00 5.00   0.30   0.30  
Z-Tuff PM 0.70 7.50 2.00   2.00       1.50    
Z-Wear PM cold 1.10 7.80 1.60 1.10 2.40            

Med reservation för felskrivningar.