Affärsidé


 

Företaget

B.B.S. arbetar inom vissa nischer i den totala stålmarknaden. B.B.S. är i huvudsak ett agenturföretag. Vår uppgift är att på ett rakryggat och korrekt sätt tillvarataga våra kunders och huvudmäns intressen.

Kundkrets

Våra kunder skall så långt möjligt vara slutförbrukare för att möjliggöra en direkt och nära kontakt mellan våra huvudmän och kunder. En nära kontakt skall även etableras med lagerhållande grossister som kan erbjuda förbrukaren leveranser J-I-T. Vår kundkrets finns inom kvalificerad nordisk verkstadsindustri och hos stora lagerhållande grossister.

Huvudmän

Våra huvudmän skall besitta hög teknisk kompetens och vara bland de marknadsledande inom de områden de arbetar. Försäljningen till Norden skall vara av långsiktig natur.

Kvalitetssystem

Våra huvudmän skall ha väl utvecklad och dokumenterad kvalitetsstyrning enligt ISO 9001. Vi skall vara väl förtrogna med innebörden och meningen med kvalitetsstyrning.

Personal

Kvaliteten på vår personal höjes genom intressanta arbetsuppgifter, en informell anda, trivsamma lokaliteter och moderna hjälpmedel. Fortbildning skall vara ett led i vår verksamhet. Vi skall gentemot kunder och huvudmän verka på det sätt vi vill, att de skall verka mot oss.

Lönsamhet

Lönsamhet skall uppnås genom att kunder och huvudmän finner oss för rätt partner, när det gäller kvalificerat material. Vi skall i samråd med våra huvudmän och kunder sträva efter att utveckla produkter, vilka tekniskt ger våra kunder fördelar och därmed motiverar ett högre pris.