Precisionsband för Etsning och Laserskärning


Precisionsband för tillverkning av komponenter genom etsning och/eller laserskärning måste uppfylla en hel rad av motstridiga egenskaper. Genom industriellt samarbete med några av världens ledande tillverkare, har Zapp utvecklat stålkvaliteter som kan möta de mest utmanande kraven som ställs i tillverkningsprocesserna och på slutproduktens precision och funktionalitet. Detta kan endast uppnås genom att noga definiera ståltillverkningen från smältan till kundleverans. Zapp har arbetat tillsammans med utvecklare av rostfria stål i över ett sekel för att kunna leverera högsta precision till sina kunder.


 

Viktiga materialegenskaper


Resultatet för en lyckad etsning eller laserskärning beror, förutom på själva processen, även på materialegenskaperna. Viktiga faktorer på materialet är:

Bandstålets egenskap: Fotokemisk processpåverkan:
Kemisk sammansättning (materialanalys) Etsningshastighet
Materialets mikrostruktur Etsningshastighet och kvalitet på materialets upplösning
Form (planhet) Kvalitet på materialets upplösning och enkelhet i processen
Ytfinhet Vidhäftningsförmåga av laminat/fotolack
Ytrenhet Homogenitet i etsningsprocessen
Frånvaro av ytdefekter Etsningsdefekter
Restspänningar i materialet Dimensionsstabilitet

Applikationer:


Zapp's precisionsband för etsning och laserskärning används för krävande applikationer såsom:

  • SMT & SMD Stenciler
  • EMC & EMI Skärmar
  • Finmaskade filter
  • Flexibla kretskort
  • Elektroniska komponenter
  • Komponenter för urverk
  • Medicinska komponenter
  • Dekorativa detaljer

Material för Etsning


Zapps specialmaterial för etsning, Zapp Super-Etch och Zapp Micro-Etch, används av flera ledande Etsningsföretag för att producera kvalitetsdetaljer för den globala leveranskedjan.

Portföljen av olika stålsorter som var och en är baserade på skräddarsydda, snäva analyser, borgar för en hög reproducerbar kvalitet. Genom att specialanpassa analyserna på materialen kan dessa även anpassas efter slutprodukten och dess speciella egenskaper. Som exempel kan nämnas att Zapp i sitt leveransprogram har fem olika varianter av det rostfria fjäderstålet i 1.4310 (301) familjen, varje variant med specifik analysinsnävning för optimerad prestanda.

Översikt på Zapps huvudsakliga material för etsning

Zapp Namn EN DIN AISI Cr Ni Mo C Si Al
Ni36 1.3912 K93603 - 36 - - - -
Ni36 SuperClean 1.3912 K93603 - 36 - - - -
1.4016IM 1.4016 430 16 - - - - -
1.4021YB 1.4021 420 13,5 - - 0,2 - -
1.4028MO 1.4028 - 13,5 0,5 1,0 0,38 - -
1.4122YL 1.4122 - 16,3 - 1,0 0,42 - -
1.4301PA 1.4301 304 18 9 - - - -
- - 302 18,1 8,2 0,03 0,06 0,60 -
1.4310FM 1.4310 301 16,7 6,6 - 0,10 0,90 -
1.4404LA 1.4404 316L 17 8 2,5 - - -
1.4568GA - 17-7PH 16,3 7,2 - - - 1

Med reservation för felskrivning.