Specialmaterial för krävande applikationer

Från våra huvudmän Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys kan vi från lager erbjuda ett av marknadens bredaste utbud av speciallegeringar. Zapp är bland annat europadistributör för Haynes® International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A. vilket ger oss tillgång till deras specialmaterial för applikationer inom kemisk processindustri, offshore, olja & gas, försvarsindustri, flygindustri, och transportindustri. Dessa inkluderar material med varumärken som HAYNES®, HASTELLOY® och ULTIMET®.

Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys lagerhåller stång, plåt, rör och svetstillsatser. Service som kapning, vattenskärning och bearbetning offereras efter önskemål.


 

Nickelbaslegeringar för högtemperaturapplikationer:
Haynes® HR-160® alloy | Haynes® HR-120® alloy | Haynes® 556® alloy | Haynes® 214® alloy | Haynes® 230® alloy | Haynes® 242® alloy | Haynes® 282® alloy | Ultimet® alloy | Hastelloy® X alloy | Alloy 80A | Alloy 600 | Alloy 601 | Alloy 602CA | Alloy 625 | Alloy 718 | Alloy 800H

Korrosionsbeständiga legeringar:
Hastelloy® C-2000® alloy | Hastelloy® C-22® alloy | Hastelloy® C-276 alloy | Hastelloy® C-4 alloy | Hastelloy® Hybrid BC-1® alloy | Hastelloy B-3 alloy | Hastelloy® B-4 alloy | Hastelloy® G-30® alloy | Hastelloy® G-35® alloy | Hastelloy® G-50® alloy | Alloy 201 

Nickelbasmaterial för applikationer inom olja & gas:
Hastelloy® C-22 HS® alloy | Alloy 400 | Alloy K-500 | Alloy 825 

Titanlegering för flygindustri, försvarsindustri och offshore:
Ti6Al4V (Grade 5) | Ti6Al4V-ELI (Grade 23)

Titanmaterial för korrosionsbeständiga applikationer:
Grade 1 | Grade 2 | Grade 7 | Grade 12 

Coboltlegeringar för applikationer utsatta för slitage:
Ultimet® alloy | Alloy 6B | Haynes® 25® alloy

Plåt:
Tjocklek: 0,30 - 155 mm  

Rundstång:
Diameter 6 - 330 mm 

Rör:
Diameter 12 - 219,1 mm 

Billets:
4-kant med runda hörn 216 - 356 mm 

Svetstillsatser:
Diameter 0,89 - 4,00 mm 

Bearbetning:
3 x Vattenskärningsanläggningar (varav en med 3D-teknologi) | 6 x Sågar för rundstång |  1 x såg för plåt | 1 x kantpress


Haynes®, Hastelloy® och Ultimet® är registrerade varumärken av Haynes International, Inc., Kokomo, Indiana, U.S.A. Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys innehar ISO 9001 samt EN 9120 (Aerospace) certifiering.
Med reservation för eventuella skrivfel.


 

HASTELLOY® B-3® alloy

(2.4600 / UNS N10675)
Nickel-molybden legering med hög korrosionsbeständighet. HASTELLOY® B-3® har lägre tendens till utfällning än HASTELLOY® B-2. En bättre korrosionsbeständighet erhålls, framför allt vid högre temperaturer.

Applikationer: Detaljer inom svårt utsatta kemiska miljöer, framför allt i reducerande medier som saltsyra i alla koncentrationer upp till kokpunkt. Kemisk processindustri, centrifuger, värmeväxlare.

HASTELLOY® HYBRID-BC1® alloy

(2.4708 / UNS N10362)
Korrosionsbeständig nickel-molybden-krom legering med mycket god beständighet mot saltsyra, svavelsyra, gropfrätning och spaltkorrosion.

Applikationer: Inom kemisk processindustri, läkemedels-, jordbruks-, petrokemisk och kraftindustri: Reaktorhus, ventiler, pumpar, rör, lagringskärl.

HASTELLOY® C-4 alloy

(2.4610 / UNS N06455)
Nickel-krom-molybden legering med hög korrosionsbeständighet och enastående stabilitet vid förhöjda temperaturer.

Applikationer: Detaljer utsatta för oxiderande kloridhaltiga medier, t.ex. förorenade oxiderande syror i avgasreningssystem.

HASTELLOY® C-22® alloy

(2.4602 / UNS N06022)
Nickel-krom-molybden-volfram legering, med hög beständighet mot aggressiva oxiderande och reducerande medier, även vid förhöjda temperaturer.

Applikationer: Kraftindustri, kemisk processindustri, exempelvis inom tillverkning av ättiksyra och myrsyra, samt applikationer för klorgas och fosforsyra.

HASTELLOY® C-22HS® alloy

(UNS N07022)
En åldringshärdbar korrosionsbeständig nickel-krom-molybden legering som efter värmebehandling kan uppnå runt dubbelt så hög hållfasthet jämfört med andra legeringar av C-typ. Legeringen är beständig mot klorid-inducerad gropfrätning och attacker av  spaltkorrosion.

Applikationer: Agitatorer och blandare, axlar, turbinblad, fästelement, fjädrar, ventiler, ringar och packningar. 

HASTELLOY® C-276 alloy

(2.4819 / UNS 10276)
Nickel-krom-molybden-volfram legering med hög korrosionsbeständighet, god beständighet mot gropfrätning i reducerande och oxiderande medier.

Applikationer: I oxiderande medier innehållande klorider och fluorider t.ex. avgasreningssystem, myrsyra och ättiksyra, i anläggningar för melamin och ammoniak.

HASTELLOY® C-2000® alloy

(2.4675 / UNS N06200)
Enastående mångsidig nickel-krom-molybden-koppar legering, med hög beständighet mot varm koncentrerad svavelsyra. God resistans mot gropfrätning. Utomordentlig termisk strukturstabilitet.

Applikationer: Kemisk processteknologi, applikationer där det krävs en vidtäckande korrosionsbeständighet (reducerande/ oxiderande), även i klorhaltiga förhållanden.

HASTELLOY® G-35® alloy

(2.4643 / UNS N06035)
Nickel-krom-molybden legering med förhöjd kromhalt. Utomordentlig korrosionsbeständighet i oxiderande medier. HASTELLOY® G-35® uppvisar en rad förbättringar jämfört med  HASTELLOY® G-30®.

Applikationer: Fosforsyra, speciella fall av korrosion vid hög temperatur upp till ca. 760°C, miljöer med oxiderande syror.

HAYNES® 214® alloy

(2.4646 / UNS N07214)
Nickel-bas superlegering med enastående resistans mot oxidation i temperaturer upp till 1260°C. Utmärkt beständighet mot uppkolning och klorhaltiga miljöer, framför allt i höga temperaturer.

Applikationer: I krävande industriella värmeapplikationer, reningsanläggningar för rökgas, förbränningsanläggningar, kemisk industri, fordonsindustri. 

HAYNES® HR-224® alloy

(- / -)
En nickel-bas legering med kontrollerad aluminiumhalt. Denna legering uppnår en överlägsen oxidationsbeständighet genom ett tätt skyddande aluminiumoxidskikt, förbättrad bearbetbarhet och svetsbarhet.

Applikationer: Värme-rekuperatorer, fordons-katalysatorer och värmesköldar, rör för strängglödgningsugnar och andra svårt oxiderande miljöer.   

HAYNES® 230® alloy

(2.4733 / UNS N06230)
Förstärkt genom upplösningsbehandling uppvisar denna nickel-bas legering en kombination av eftertraktade egenskaper som termisk stabilitet, oxidationsresistans upp till 1150°C, beständighet mot nitrering, uppkolning, fuktiga omgivningar.

Applikationer: Semi-producerade detaljer för gasturbinanläggningar, ugnsdelar, kemiska-, teknologiska- och petrokemiska anläggningar, förbränningsanläggningar som arbetar under termiska cykler.

HAYNES® 242® alloy

(UNS N10242)
Åldringshärdbar nickel-molybden-krom legering med utmärkt hållfasthet upp till 705°C, låg termisk utvidgning, god resistans mot oxidation upp till 815°C. Utomordentlig resistans mot fluor och fluorbärande medier i höga temperaturer. Höghållfasthet i kombination med utmärkt korrosionsbeständighet och slitstyrka.

Applikationer: Gasturbinteknik, tillverkning av plaster av typen fluorpolymerer samt inom kemisk processindustri.

HAYNES® 282® alloy

(UNS N07208)
En gamma-prime förstärkt superlegering utvecklad för konstruktioner utsatta för höga temperaturer. Kombinerar kryphållfasthet, termisk stabilitet, svetsbarhet och bearbetbarhet. Legeringen har utmärkt kryphållfasthet i temperaturer mellan 650 till 930°C.

Applikationer: Tallriksfjädrar till bilindustrin, komponenter till avgassystem, munstycken och andra kopplingar och ledningskomponenter för varm gas.

HAYNES® HR-160® alloy

(2.4880 / UNS N12160)
Nickel-kobolt-krom-kisel legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Enastående beständighet mot sulfidering och andra aggressiva miljöer i höga temperaturer som kloridattacker i reducerande och oxiderande medier. Utomordentlig resistans mot oxidation, korrosion i varm gas, uppkolning och metalldamm samt nitridation med flera. Temperaturer upp till 1205°C.

Applikationer: Skiftande och/eller aggressiva arbetsförhållanden. Avfallsförbränning, värmepannor, reaktionskärl för höga temperaturer. Ugnsteknik och termiska anrikningsanläggningar m.fl.     

ALLOY 20

(2.4660 / UNS N08020)
Främst utvecklad för att motstå svavelsyra. Dess nickel, krom, molybden och kopparhalt ger en utmärkt generell korrosionsbeständighet. ALLOY 20 uppvisar praktiskt taget en immunitet mot klorid spänningskorrosion.

Applikationer: Betningskärl och anläggningar för svavelsyra, värmeväxlare, rörledningar, processutrustning för kemikalier och petroleum.

Alloy 201

(2.4068 / UNS N02201)
Ett nickelmaterial med goda termiska, elektriska och magnetostriktiva egenskaper. Utomordentlig korrosionsbeständighet framför allt i alkaliska kaustiska medier vid förhöjda temperaturer.

Applikationer: Livsmedelstillverkning, vid tillverkning av plast och alkaliska ämnen, kemiska processer där det föreligger krav på hög renhet. Vid produktion av kallformade komponenter.      

Alloy 400

(2.4360 / UNS N04400)
Nickel-koppar legering med god draghållfasthet och seghet, hög beständighet i havsvatten, svavel-, salt-, fluorväte- och fosforsyra.

Applikationer: Ventiler, pumpar, centrifuger och värmeväxlare, ledningar för havsvatten.

Alloy K-500

(2.4375 / UNS N05500)
Åldringshärdbar nickel-koppar-aluminium legering som kombinerar korrosionsbeständighet med hög hållfasthet och hårdhet. Uppvisar god beständighet mot sura gaser och klorid inducerad spänningskorrosionssprickning, exempelvis havsvatten.

Applikationer: Pumpar, ventiler och rörsystem i olje- och gasindustrin.

Alloy 600

(2.4816 / UNS N06600)
Nickel-krom-järn legering med god korrosionsbeständighet upp till 1050°C, utomordentlig beständighet mot spänningskorrosionssprickning genom sin höga nickelhalt.

Applikationer: Ugnar och annan termisk processutrustning, skyddsrör för värmeelement inom kärnkraftsteknologin, kemisk processindustri.

Alloy 601

(2.4851 / UNS N06601)
Nickel-krom-järn legering med aluminiumtillsats, utomordentlig beständighet i aggressiva gaser i oxiderande miljöer upp till 1150°C.

Applikationer: Värmebehandlingsanläggningar som valsar i ugnar, upphängningselement, glödstift för dieselmotorer.

Alloy 625

(2.4856 / UNS N06625)
Korrosionsbeständig nickel-krom-molybden legering med höga mekaniska egenskaper, även vid höga temperaturer. God korrosionsbeständighet i oxiderande och kloridhaltiga medier.

Applikationer: Produktionsanläggningar för salpetersyra, avgasreningssystem, komponenter för användning i havsvatten, membran.  

Alloy 718

(2.4668 / UNS N07718)
Åldringshärdbar nickel-krom-järn legering med hög kryphållfasthet upp till 700°C. Specifika egenskaper kan uppnås genom kontrollerade värmebehandlingsprocesser.

Applikationer: Flyg-, bil- och gasturbinkomponenter, fjädertillverkning. Komponenter utsatta för tuffa mekaniska förhållanden i förhöjda temperaturer eller korrosiva miljöer.   

Alloy 825

(2.4858 / UNS N08825)
Korrosionsbeständig nickel-järn-krom legering med god beständighet mot varma oxiderande och reducerande syror.

Applikationer: Värmeväxlare utsatta för kloridhaltigt vatten och andra anläggningskomponenter utsatta för svavel- och fosforsyraföreningar.

HAYNES® HR-120® alloy

(2.4854 / UNS N08120)
Järn-nickel-krom legering förstärkt genom upplösningsbehandling, med hög oxidationsbeständighet upp till 1100°C, sulphurizing och/eller uppkolning tillsammans med utmärkt kryphållfasthet.

Applikationer: Retorter, mufflar, korgar, fästelement för värmebehandlingsugnar, sopförbränningsanläggningar, petrokemiska anläggningar, kraftverk.

HAYNES® 556® alloy

(1.4883 / UNS R30556)
Järnbaserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög termisk strukturstabilitet, beständig mot svåra korrosiva gassubstanser vid låga och höga temperaturer upp till 1100°C. Gynnsamma bearbetningsegenskaper, kryphållfasthet, beständighet mot svavel och kol för högtemperaturapplikationer.

Applikationer: Sopförbränningsanläggningar, industriugnar, kemisk och petrokemisk processteknologi. Utmärkta svetsegenskaper, därför lämplig för svetsning av olika högtemperaturlegeringar, lämplig för smält salt och zink. 

Alloy 800H

(1.4876 / UNS N08810)
Järn-nickel-krom legering med mycket god beständighet mot uppkolning och skiftande oxiderande/reducerande atmosfärer. Optimerade krypegenskaper genom kontrollerad halt av legeringsämnen kol, kisel, aluminium och titan vilka gör applikationer i temperaturer över 600°C möjliga.

Applikationer: Värmeväxlare, värmebehandlingsanläggningar, värmare, fläktar, behållare, kemiska och petrokemiska anläggningar. 

ULTIMET® Alloy

(2.4681 / UNS R31233)
Enastående nötningsbeständig kobolt-krom-nickel legering. Utmärkt beständighet i oxiderande och god beständighet i reducerande korrosiva miljöer, även vid förhöjda temperaturer i kombination med exceptionell nötningsbeständighet.

Applikationer: Transportörer, konditioneringsteknik, anläggningskomponenter utsatta för aggressiva miljöer i kombination med slitage, t.ex. munstycken, agitatorer, pumpar, blandare, cylindrar och arborr.

Alloy 6-B

(UNS R30016)
Hör till familjen nötningsbeständiga kobolt-legeringar med utmärkta egenskaper att motstå slitage genom abrasion, erosion, kavitation och påverkan även vid förhöjda temperaturer.

Applikationer: Lagerkomponenter, baffelplåtar, tätningsteknik, knivar och klingor, processanläggningar för mineraler, centrifuger, bortskaffning av  ammunition.   

HAYNES® 25 alloy

(2.4964 (WL) / UNS R30605)
kobolt-bas legering förstärkt genom upplösningsbehandling. Utmärkt kryphållfasthet, oxidationsbeständig upp till 980°C och beständig mot gasformiga svavelhaltiga medier.

Applikationer: Gasturbinteknologi för luftfartsindustrin, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

HAYNES® 188 alloy

(2.4683 / UNS R30188)
Kobolt-baserad superlegering förstärkt genom upplösningsbehandling med hög oxidationsresistans upp till 1100°C, hög kryphållfasthet, extremt hög beständighet mot het gaskorrosion.

Applikationer: Gasturbinteknologi inom luftfart, lagerteknik, framdrivningskomponenter till raketer, industriella förbränningsanläggningar, glasfibertillverkning.

Titan grad 1

(3.7025 / UNS R50250)
Kommersiellt rent titan, den låga järnhalten medför utomordentlig korrosionsbeständighet i våta kloridhaltiga oxiderande medier. Titan uppvisar enastående biokompatibilitet.

Applikationer: Konstruktionsdelar utsatta för svåra oxidationsspänningar, i synnerhet i kombination med klorider: kemisk industri, avsaltningsanläggningar för havsvatten, kraftanläggningar, medicinsk teknologi, lättviktskonstruktioner.   

Titan grad 2

(3.7035 / UNS R50400)
Kommersiellt rent titan, den låga järnhalten medför utomordentlig korrosionsbeständighet i våta kloridhaltiga oxiderande medier. Titan uppvisar enastående biokompatibilitet. Genom små modifieringar av spårämnen ökar de mekaniska egenskaperna i jämförelse med titan grad 1.

Applikationer: Konstruktionsdelar utsatta för svåra oxidationsspänningar, i synnerhet i kombination med klorider: kemisk industri, avsaltningsanläggningar för havsvatten, kraftanläggningar, medicinsk teknologi, lättviktskonstruktioner. 

Titan grad 5

(3.7165 / UNS R56400 / AMS 4911)
(3.7164 / AMS 4928)(WL)
Titan α+β legering: Enastående hållfasthet. De mekaniska egenskaperna kan påverkas genom kontrollerad värmebehandling. En högre specifikationsnivå är tillgänglig för flygplanstillämpningar (WL-utförande). En något modifierad komposition resulterar i förbättrad formbarhet (ELI-utförande)

Applikationer: Konstruktionsdelar inom flygindustrin, kemisk processteknologi, rotationsdelar, fästelement, bilindustrin, sonotroder och medicinteknik. 

Zirconium 702

(UNS R60702)
Eldfast legering med hög korrosionsbeständighet, hög hållfasthet och goda bearbetningsegenskaper, beständig mot aggressiva oxiderande och reducerande medier.

Applikationer: Tankar, pumpar, monteringsdelar, rör och rördelar för tillverkning av ättiksyra enligt Monsanto-metoden, i salt-, salpeter- och svavelsyra. Kemisk processindustri.