KOPPARRÖR FÖR VVS


Våra huvudmän CUPRUMFOMA SPA (IT) producerar kopparrör för vatten, värme, ventilation och sanitet. Rören motsvarar installatörernas högt ställda specifikationskrav. En speciell reningsprocess borgar för en exceptionellt jämn och fin inneryta med låga resthalter av kol, vilket gör kopparrören allsidiga inom vatten, värme och santetsapplikationer.

 Utmärkande egenskaper är:

  • Formbarhet och enkel installation
  • Låga belastningsförluster
  • Utmärkt värmeledningsförmåga
  • Låg utvidgningskoefficient
  • Hög mekanisk hållfasthet
  • Gasogenomtränglighet
  • Utmärkt korrosionsbeständighet
  • Miljövänligt eftersom koppar inte åldras och har en hög återvinningsgrad.

 

HALVHÅRDA I LÄNGDER


CUPRUMFOMA SPA:s kopparrör produceras med den senaste rördragningsteknologin. In-line processen kontrolleras till 100% och kontinuerlig dimensionskontroll medför stor produktsäkerhet. Rören kan med dessa processer produceras enligt kundspecifikation, och i enlighet med gällande normer och regelverk, samt, vid önskemål, enligt CE EN 1057, för vilken CUPRUMFOMA SPA erhållit europeisk certifiering.

Halvhårda kopparrör i raka längder
YDxV Längd St./bunt M/bunt Buntvikt
mm m st. m kg
6 x 1 ° 5 20 500 70 ca.
8 x 1 5 20 1000 200 ca.
10 x 1 5 20 1000 250 ca.
12 x 1 5 20 1000 300 ca.
14 x 1 5 20 1500 500 ca.
15 x 1 5 20 1500 500 ca.
16 x 1 5 20 1300 500 ca.
18 x 1 5 10 1000 500 ca.
22 x 1 5 10 1000 500 ca..
22 x 1,5 5 10 500 500 ca.
28 x 1 5 5 500 350 ca.
28 x 1,5 5 5 500 500 ca.

° rekommenderat lådemballage

(Mellanliggande dimensioner eller kundspecifika rör mot förfrågan)

HÅRDDRAGNA I LÄNGDER


CUPRUMFOMA SPA:s kopparrör produceras med den senaste rördragningsteknologin. In-line processen kontrolleras till 100% och kontinuerlig dimensionskontroll medför stor produktsäkerhet. Rören kan med dessa processer produceras enligt kundspecifikation, och i enlighet med gällande normer och regelverk, samt, vid önskemål, enligt CE EN 1057, för vilken CUPRUMFOMA SPA erhållit europeisk certifiering.

Hårddragna kopparrör i raka längder
YDxV Längd St./bunt M/bunt Buntvikt
mm m

st.

m kg
6 x 1 ° 5 20 500 70 ca.
8 x 1 5 20 1000 200 ca.
10 x 1 5 20 1000 250 ca.
12 x 1 5 20 1000 300 ca.
14 x 1 5 20 1500 500 ca.
15 x 1 5 20 1500 500 ca.
16 x 1 5 20 1300 500 ca.
18 x 1 5 10 1000 500 ca.
22 x 1 5 10 1000 500 ca..
22 x 1,5 5 10 500 500 ca.
28 x 1 5 5 500 350 ca.
28 x 1,5 5 5 500 500 ca.
35 x 1 5 5 200 200 ca.
35 x 1,5 5 5 150 200 ca.
42 x 1 5 5 200 230 ca.
42 x 1,5 5 5 150 250 ca.
54 x 1,5 5 3 100 220 ca.
*64 x 1,5 5 3 100 260 ca.
*64 x 2 5 3 100 350 ca.
*76,1 x 1,5 5 3 75 240 ca.
*76,1 x 2 5 3 75 310 ca.

* enligt EN 12449
° rekommenderat lådemballage

(Mellanliggande dimensioner eller kundspecifika rör mot förfrågan)

MJUKGLÖDGADE I RINGAR


CUPRUMFOMA SPA:s kopparrör produceras med den senaste rördragningsteknologin. In-line processen kontrolleras till 100% och kontinuerlig dimensionskontroll medför stor produktsäkerhet. Rören kan med dessa processer produceras enligt kundspecifikation, och i enlighet med gällande normer och regelverk, samt, vid önskemål, enligt CE EN 1057, för vilken CUPRUMFOMA SPA erhållit europeisk certifiering.

Mjukglödgade kopparrör i ringar
YDxV Ring Låda Pall M/pall Pall
mm m st. st. m kg
6 x 1* 50 36 36 1800 250 ca.
8 x 1* 50 26 26 1400 250 ca.
10 x 1 50 22 44 2200 490 ca.
12 x 1 50 18 36 1800 480 ca.
14 x 1 50 14 28 1500 450 ca.
15 x 1 50 14 28 1400 450 ca.
16 x 1 50 13 26 1300 480 ca.
18 x 1 50 11 22 1000 470 ca.
22 x 1 25 - 50 18 18 450 260 ca.
22 x 1,5 25 - 50 18 18 450 390 ca.

* Tillgänglighet efter förfrågan.

(Mellanliggande dimensioner eller kundspecifika rör mot förfrågan)