Kvalitetspolicy


 

  • Vår verksamhet skall inge förtroende för oss som en professionell stål- och metall- leverantör.

  • Vi skall tillhandahålla material i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet, varför val av pålitliga leverantörer är viktigt.

  • Vi ska erbjuda en mycket god leveranssäkerhet på våra artiklar.

  • Vår verksamhet skall ske efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

  • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

 

Halmstad 21 April 2021

Thomas Johansson
Verkställande Direktör
B.B.S. i Halmstad AB