Huvudkontor:

B.B.S. I Halmstad AB
Industrivägen 3
SE-302 41  HALMSTAD
Sverige

 

+46 (0)35-17 99 40

Försäljningskontor:

B.B.S. i Halmstad AB
Science Park
Gjuterigatan 9
SE-553 18  JÖNKÖPING
Sverige