ERGSTE® 1.4197 YU

Rostfritt härdbart martensitiskt stål – Lagerstandard


 

Materialstandard:
W.Nr.1.4197
DIN EN X20CrNiMoS13-1
AISI 420F Mod.
 
Materialbeskrivning:
ERGSTE® 1.4197 YU är ett svavel-legerat rostfritt martensitiskt stål med 13% Krom och hög korrosionsbeständighet. Svaveltillsatsen förbättrar bearbetningsegenskaperna. Tillsatsen av Molybden medför högre korrosionsbeständighet i jämförelse med ERGSTE® 1.4035 YU. Hårdhet på max 53 HRC kan nås genom lämplig värmebehandling i ideala härdningsförhållanden.
 
Kemisk sammansättning i procent (%):
 
Grundämne:
ERGSTE® 1.4197 YU
Kol [C]
0,20 – 0,26
Kisel [Si] max.
1,00
Mangan [Mn] max.
2,00
Fosfor [P] max.
0,040
Svavel [S]
0,15 – 0,27
Krom [Cr]
12,50 – 14,00
Molybden [Mo]
1,10 – 1,50
Nickel [Ni]
0,75 – 1,50
 
Mekaniska egenskaper:
Brottgräns, Rm: 750 – 1000 MPa. (Avvikelser kan förekomma, se lagerdimensioner)
 
Utförande:
Kalldraget, glödgat, slipat, polerat.
 
Tekniska egenskaper:
Densitet:                                 7,7 kg/dm3
Elasticitetsmodul, E 20°C:         215 GPa
 
Leveransform:
Längder om 3000 mm (±50 mm)
 
Magnetiska egenskaper:
ERGSTE® 1.4197 YU är magnetiserbar.

Svetsbarhet / Lödbarhet:
Svetsning av ERGSTE® 1.4197 YU är i viss omfattning möjlig. Mjuklödning är möjlig.

Korrosionsbeständighet:
Optimal korrosionsbeständighet fås i härdat utförande. För att erhålla optimala korrosionsegenskaper är en elektropolering följt av passiveringsprocess lämplig. I detta urförande är ERGSTE® 1.4197 YU resistent mot vatten och vattenånga.    

Toleranser:
Enligt DIN EN 10278 – ISO h07

Diameter: ISO h07 [mm]
>1 till 3 +0/-0,010
>3 till 6 +0/-0,012
>6 till 10 +0/-0,015

Lagerdimensioner (B.B.S. i Halmstad AB):

Dia. [mm] Tol. EN ISO Rm [MPa] Ändar
3,00 h7 750 – 1000 Fasad / fasad
4,00 h7 750 – 1000 Fasad / fasad
5,00 h7 750 – 1000 Fasad / fasad
6,00 h6 750 – 1000 Fasad / spetsad
8,00 h6 750 – 1000 Fasad / spetsad

Övriga dimensioner i området 0,70 – 25 mm offereras från nytillverkning.

Typiska användningsområden:
Dentala instrument, skärverktyg och borrar. Kirurgiska instrument, borrar och nålar.

Testning och provningsintyg:
Certifikat enligt EN 10204/3.1.  


ERGSTE is a Zapp® brand name. Zapp® is a registered trademark of Zapp AG.
Zapp holds the following certificates and approvals: ISO 9001, ISO TS 16949 for automotive applications, AS 9100 for aeronautical applications, Pressurized Container Directives 97/23/EC and AD2000-W0.
Zapp-group representatives in Scandinavia: B.B.S. i Halmstad AB.
Med reservation för eventuella skrivfel.