Miljöpolicy


 

  • Vi skall tillhandahålla effektiva transportlösningar med beaktande av miljöaspekter.

  • All vår verksamhet baseras på tillämpliga lagar och föreskrifter.

  • Vårt eget miljöarbete och miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

  • Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners, speditörer och leverantörer.

 

Halmstad 22 December 2017

Thomas Johansson
Verkställande Direktör
B.B.S. i Halmstad AB