42CrMoS4 +QT +C

Seghärdningsstål – Lagerstandard


 

Produktstandard:
EN 10083-1 ISO 683-1

Materialstandard:
EN: 42CrMoS4
ISO: 42CrMoS4
W.Nr.1.7227
SS.2244-05

Materialbeskrivning:
42CrMoS4 är ett seghärdningsstål likt 42CrMo4 men en kontrollerad svavelhalt ger förbättrade bearbetningsegenskaper. Materialet lagerhålls i kalldraget seghärdat utförande. Dragning- och riktningsprocesserna ger ett material med mycket god rakhet som lämpar sig speciellt bra för tillverkning av långa artiklar.

Kemisk sammansättning i procent (%):  

Grundämne: 42CrMoS4
Kol [C] 0,38 - 0,45
Kisel [Si] 0,10 - 0,40
Mangan [Mn] 0,60 - 0,90
Fosfor [P] max. 0,035
Svavel [S] 0,020 - 0,035
Krom [Cr] 0,90 - 1,20
Molybden [Mo] 0,15 - 0,30
Nickel [Ni] -
Järn [Fe] Rest

Mekaniska egenskaper:
Brottgräns, Rm: 900 – 1100 MPa.
Sträckgräns, Rp0,2: min. 700 MPa.
Förlängning, A5: min. 13%
Hårdhet: HB 270 – 325

Utförande:
Kalldraget, seghärdat.

Tekniska egenskaper:
Rakhet: ≤ 1 mm / 1000 mm

Leveransform:
Längder om 3000 mm (-0/+200 mm)

Toleranser:

Enligt DIN EN 10278 – ISO h10  

Diameter: ISO h10 [mm]
>3 till 6 +0/-0,048
>6 till 10 +0/-0,058
>10 till 18 +0/-0,070
>18 till 30 +0/-0,084

Lagerdimensioner (B.B.S. i Halmstad AB):  

Diameter [mm] Tolerans EN ISO Ändutförande  
15,00 h10 Kapade
16,00 h10 Kapade
Övriga dimensioner i området 4,5 – 75 mm offereras från nytillverkning.

Typiska användningsområden:
Maskinbearbetade finmekaniska detaljer såsom axlar, fästelement, skruvar och muttrar.

Testning och provningsintyg:
Certifikat enligt EN 10204/3.1.


Med reservation för eventuella skrivfel.