34CrNiMoS6 +QT +C

Seghärdningsstål – Lagerstandard


 

Produktstandard:
EN 10083-1

Materialstandard:
EN: 34CrNiMo6*
W.Nr.1.6582*
SS.2541-03
*Modifierad analys (C 0,32-0,39%, S 0,025-0,035%)

Materialbeskrivning:
34CrNiMoS6 är ett seghärdningsstål motsvarande 34CrNiMo6 men med styrd svavelhalt vilket ger förbättrade bearbetningsegenskaper. Materialet lagerhålls i kalldraget seghärdat utförande med mekaniska värden enligt SS.2541-03*. Dragning- och riktningsprocesserna ger ett material med mycket god rakhet som lämpar sig speciellt bra för tillverkning av långa artiklar.

Kemisk sammansättning i procent (%):  

Grundämne: 34CrNiMoS6
Kol [C] 0,32 - 0,39
Kisel [Si] max. 0,40
Mangan [Mn] 0,50 - 0,80
Fosfor [P] max. 0,035
Svavel [S] 0,020 - 0,035
Krom [Cr] 1,30 - 1,70
Molybden [Mo] 0,15 - 0,30
Nickel [Ni] 1,30 - 1,70
Järn [Fe] Rest

Mekaniska egenskaper:
Brottgräns, Rm: 900 – 1100 MPa.*
Sträckgräns, Rp0,2: min. 700 MPa.*
Förlängning, A5: min. 12% *
Hårdhet: HB 275 – 310*

Utförande:
Kalldraget, seghärdat.

Tekniska egenskaper:
Rakhet: ≤ 1 mm / 1000 mm

Leveransform:
Längder om 3000 mm (-0/+200 mm)

* Avvikelser kan förekomma. Observera skillnad i mekaniska egenskaper i seghärdat utförande enligt EN-normen jämfört med tidigare SS.2541-03.

Toleranser:
(Enligt DIN EN 10278 – ISO h10)  

Diameter: ISO h10 [mm]
>3 till 6 +0/-0,048
>6 till 10 +0/-0,058
>10 till 18 +0/-0,070
>18 till 30 +0/-0,084

Lagerdimensioner (B.B.S. i Halmstad AB):  

Diameter [mm] Tolerans EN ISO Ändutförande  
6,00 h10 Kapade
8,00 h10 Kapade
10,00 h10 Kapade
12,00 h10 Kapade
15,00 h10 Kapade
16,00 h10 Kapade
18,00 h10 Kapade
20,00 h10 Kapade
Övriga dimensioner i området 4,5 – 75 mm offereras från nytillverkning.

Typiska användningsområden:
Maskinbearbetade finmekaniska detaljer såsom axlar, fästelement, skruvar och muttrar.

Testning och provningsintyg:
Certifikat enligt EN 10204/3.1.


Med reservation för eventuella skrivfel.