Allmänna Konstruktionsstål

EN 10025


  • S står för konstruktionsstål (structural steel).
  • 235 är den minsta tillåtna övre sträckgränsen ReH, (235 N/mm²).
  • J står för slagseghet 27 Joule, K för 40 Joule.
  • R (Room) för att stålet är slagseghetsprovat vid 20 °C, 0 vid 0 °C, 2 vid -20 °C.
  • G3 normaliserat eller normaliserad valsning, G4 leveranstillstånd efter tillverkarens val.
  • +N normaliserad valsning, +M termomekanisk valsning, +AR obehandlat (as rolled), +C kalldraget (cold drawn).
EN 10025 Dimensions SS-norm W.Nr. C [%] Si [%] Mn [%] P [%] S [%] Others [%]
S235JR ≤ 16 mm ~1311 1.0037 ≤ 0,17 - ≤ 1,40 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
  > 16 ​≤ 25 mm ~1311 1.0037 ≤ 0,20 ≤ 1,40 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
S235JRG1 ≤ 16 mm ~1311 / ~1312 1.0036 ≤ 0,17 - ≤ 1,40 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,007*
  > 16 ≤ 25 mm ~1311 / ~1312 1.0036 ≤ 0,20 - ≤ 1,40 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,007*
S235JRG2 ≤ 40 mm ~1312 1.0038 ≤ 0,14 - ≤ 1,40 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
  > 40 mm ~1312 1.0038 ≤ 0,20 - ≤ 1,40 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
S235J0 - - 1.0114 ≤ 0,17 - ≤ 1,40 ≤ 0,040 ≤ 0,040 N ≤ 0,009*
S235J2G3 - ~1312 / ~1313 1.0116 ≤ 0,17 - ≤ 1,40 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
S235J2G4 - - 1.0117 ≤ 0,17 - ≤ 1,40 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
S275JR ≤ 40 mm ~1412 1.0044 ≤ 0,21 - ≤ 1,50 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
  > 40 mm ~1412 1.0044 ≤ 0,22 - ≤ 1,50 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
S275J0 ≤ 150 mm ~1414-01 1.0143 ≤ 0,18 - ≤ 1,50 ≤ 0,040 ≤ 0,040 N ≤ 0,009*
  > 150 mm ~1414-01 1.0143 ≤ 0,20 - ≤ 1,50 ≤ 0,040 ≤ 0,040 N ≤ 0,009*
S275J2G3 ≤ 150 mm ~1411 / ~1412 / ~1414 1.0144 ≤ 0,18 - ≤ 1,50 ≤ 0,035 ≤ 0,040 -
  > 150 mm ~1411 / ~1412 / ~1414 1.0144 ≤ 0,20 - ≤ 1,50 ≤ 0,035 ≤ 0,040 -
S275J2G4 ≤ 150 mm - 1.0145 ≤ 0,18 - ≤ 1,50 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
  > 150 mm - 1.0145 ≤ 0,20 - ≤ 1,50 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
S355JR ~2172 1.0045  ≤ 0,24 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
S355J0 ≤ 30 mm - 1.0553 ≤ 0,20 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,040 ≤ 0,040 N ≤ 0,009*
  > 30 mm - 1.0553 ≤ 0,22 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,040 ≤ 0,040 N ≤ 0,009*
S355J2G3 ≤ 30 mm ~2132 / ~2133 / ~2134 / ~2174 1.0570 ≤ 0,20 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
  > 30 mm ~2132 / ~2133 / ~2134 / ~2174 1.0570 ≤ 0,22 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
S355J2G4 ≤ 30 mm - 1.0577 ≤ 0,20 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
  > 30 mm - 1.0577 ≤ 0,22 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
S355K2G3 ≤ 30 mm 1.0595  ≤ 0,20 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035
  > 30 mm 1.0595 ≤ 0,22 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035
S355K2G4 ≤ 30 mm 1.0596 ≤ 0,20 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035
  > 30 mm 1.0596 ≤ 0,22 ≤ 0,55 ≤ 1,60 ≤ 0,035 ≤ 0,035 -
E295 - ~1550 / ~2172 1.0050 - - - ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
E335 - ~1650 1.0060 - - - ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*
E360 - ~1655 1.0070 - - - ≤ 0,045 ≤ 0,045 N ≤ 0,009*

*För varje ökning av kväve [N] med 0,001%, minskar Fosfor [P] med 0,005%. Kvävehalten är ej gällande om halten aluminium [Al] är min.0,020% eller om annat kväve-bindande ämne finns i tillräcklig mängd.


Med reservation för eventuella skrivfel. Ej kontrollerad mot uppdaterade utgåvor av EN 10025 (1993).