Pulvermetallurgiskt stål 

Våra huvudmän Zapp Precision Metals GmbH High Performance Alloys är bland annat europadistributörer av CPM® pulvermetallurgiskt stål. CPM® stålen tillverkas av Crucible Industries (USA) vilka bland annat har fokuserat på höglegerade pulvermetallurgiska kallarbetsstål. Deras CPM® stål legerade med Vanadin är patenterade och används för högsta produktionseffektivitet.


 

LEGERINGSÄMNEN

Genom produktionsprocessen kan högre andel legeringsämnen tas upp i stålet utan att försämra materialets egenskaper.

SEGHET

Genom pulverstålens uniforma karbidfördelning samt materialens avsaknad av metallurgiska defekter ökar materialens hållfasthet och ger därigenom bättre skydd mot sprickbildning.

SLITSTYRKA

Karbidernas hårdhet och volym ökar stålens adhesiva och abrasiva slitstyrka.

SLIPBARHET

Karbidernas uniforma fördelning och globala utformning förbättrar slipbarheten.

DIMENSIONSSTABILITET

De pulvermetallurgiska stålens avsaknad av segregationsdefekter leder till ökad dimensionsstabilitet. Detta medför att verktyg mer sällan behöver slipas om.

RENHET

Utmärkta poleringsegenskaper och gnistbearbetningsegenskaper är ett resultat av den höga renhetsgraden i materialstrukturen. 

CPM®

Namn C Cr Mo W V Co Nb Mn Ni Si N
CPM Rex121 3.40 4.00 5.00 10.00 9.50 9.00          
CPM Rex20 1.30 3.80 10.50 6.30 2.00            
CPM Rex76 1.50 3.80 5.30 9.70 3.10 8.50   0.30      

Zapp

Namn C Cr Mo W V Co Nb Mn Ni Si N
Z-M4 PM speed 1.60 4.00 5.20 5.50 4.00     0.30   0.50  
Z-M48 PM speed 1.50 3.70 5.20 10.00 3.10 9.00          
Z-T15 PM speed 1.60 4.00 1.00 12.00 5.00 5.00   0.30   0.30  
Z-Tuff PM 0.70 7.50 2.00   2.00       1.50    
Z-Wear PM cold 1.10 7.80 1.60 1.10 2.40            

 


CPM® är registrerade varumärken av Crucible Industries (USA).
Med reservation för eventuella felskrivningar.